Tel:730 410 541
E-mail:biuro@centrum-jakosci.pl
 

Oferujemy współpracę w zakresie:

  • prowadzenia auditów zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, BHP;
  • wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania rocznego sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego;
  • opracowania i składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi;
  • prowadzenia w bazie BDO kart ewidencji odpadów;
  • doboru odbiorców odpadów, prowadzenia negocjacji handlowych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania odpadów;
  • realizacji zaleceń i nakazów związanych z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ);
  • opracowania, oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną na danym stanowisku pracą;
  • szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP;
  • konsultacji przy sporządzaniu instrukcji BHP (instrukcji stanowiskowych, instrukcji czynnościowych, instrukcji ogólnych).