Tel:730 410 541
E-mail:biuro@centrum-jakosci.pl
 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie:

 • projektowania od podstaw i wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001;
 • identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych występujących w firmie;
 • identyfikacji przepisów prawa, dokumentów wewnętrznych oraz innych dokumentów zewnętrznych zawierających zobowiązania dotyczące środowiska;
 • identyfikacji i oceny zagrożeń środowiskowych związanych z procesami prowadzonymi przez przedsiębiorstwo;
 • oceny zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi oraz innymi dokumentami zawierającymi zobowiązania dotyczące środowiska;
 • opracowania dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji etc.);
 • doradztwa, szkoleń i konsultacji związanych z problematyką systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001;
 • identyfikacji i oceny kontekstu organizacji, zainteresowanych stron oraz ryzyk i szans związanych z biznesem, aspektami środowiskowymi i systemem ISO 14001;
 • identyfikacji potencjałów do doskonalenia dotyczących wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego;
 • doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego;
 • przygotowania merytorycznego przedsiębiorstw do auditów certyfikacyjnych / recertyfikacyjnych, auditów Klientów / dostawców;

 • współpracy z jednostkami certyfikującymi.

 

Przesłanki do wdrażania i certyfikowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 wynikają przede wszystkim z zwiększonego zainteresowania Klientów, dostawców i innych stron wpływem działalności organizacji i jej produktów na środowisko naturalne. Dynamiczny wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz stale rosnące wymagania środowiskowe definiowane przez Klientów powodują, że wzrasta liczba przedsiębiorstw certyfikowanych w zakresie ISO 14001. Certyfikat ISO 14001 w wielu przypadkach jest przepustką do uzyskania przez przedsiębiorstwo tańszego kredytu, dotacji rządowych oraz środków z UE na działania proekologiczne.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:

 • redukcja zużycia energii elektrycznej, surowców i materiałów do produkcji,
 • lepszy dostęp do funduszy ekologicznych i UE,
 • uporządkowanie działalności firmy w obszarze ochrony środowiska,
 • poprawa pozycji na rynku i konkurencyjności,
 • zapewnienie zgodności z prawem i innymi przepisami związanymi z środowiskiem naturalnym i jego ochroną.

 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu?

Zapraszamy do kontaktu

systemy@centrum-jakosci.pl