Tel:730 410 541
E-mail:biuro@centrum-jakosci.pl
 

Przedstawimy i wprowadzimy w życie gotowe rozwiązania w zakresie:

 • projektowania od podstaw, wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania BHP ISO 45001;
 • identyfikacji i zagrożeń BHP występujących w firmie;
 • oceny zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi oraz innymi dokumentami zawierającymi zobowiązania dot. BHP;
 • opracowania dokumentacji systemowej (procedur, instrukcji etc.);
 • doradztwa, szkoleń i konsultacji związanych z problematyką systemu zarządzania BHP ISO 45001;
 • identyfikacji i oceny kontekstu organizacji, zainteresowanych stron oraz ryzyk i szans związanych z biznesem, zagrożeniami BHP i systemem ISO 45001;
 • identyfikacji potencjałów do doskonalenia dotyczących wdrożonego systemu zarządzania BHP;
 • współpracy z jednostkami certyfikującymi;

 

W ostatnich latach system zarządzania BHP staje się integralnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowe zasady postępowania określone w normie ISO 45001 skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, spełnienie wymagań licznych przepisów prawnych oraz stworzenie przez przedsiębiorstwo warunków pracy ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy. Wdrożony i certyfikowany system zarządzania ISO 45001 to również klucz do nawiązania współpracy z międzynarodowymi korporacjami i wykonania zleconych przez nich usług remontowych, serwisowych oraz przeglądów i konserwacji maszyn, instalacji.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania BHP ISO 45001:

 • spadek liczby wypadków przy pracy,
 • uporządkowanie działalności firmy w obszarze BHP,
 • poprawa pozycji na rynku i konkurencyjności,
 • zapewnienie zgodności z prawem i innymi przepisami związanymi z BHP,
 • przygotowania merytorycznego przedsiębiorstw do auditów certyfikacyjnych / recertyfikacyjnych, auditów Klientów / dostawców;
 • stałe monitorowanie warunków pracy pod kątem zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu?

Zapraszamy do kontaktu

systemy@centrum-jakosci.pl