Tel:730 410 541
E-mail:biuro@centrum-jakosci.pl
 

Pomagamy firmom w osiąganiu zamierzonych celów i wyników wynikających z przyjętego systemu zarządzania opartego o standardy norm ISO.

Oferujemy prowadzenie nadzoru nad Państwa systemem, który oprócz gwarancji utrzymania systemu stanowi mocny filar jego doskonalenia.

Zakres prac związanych z outsourcingiem ustalany jest indywidualnie w uzgodnieniu z Klientem i w oparciu o wymagania właściwego standardu ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834, ISO/IEC 17025).


 

Najczęściej obejmuje on obowiązki i zadania pełnomocnika ds. ISO, odpowiedzialnego za:

  • nadzorowanie dokumentacji systemowej;
  • nadzorowanie/prowadzenie auditów wewnętrznych;
  • nadzorowanie działań korygujących i doskonalących, oceny ryzyk i szans oraz stron zainteresowanych i ich wymagań;
  • organizację auditu z jednostki certyfikującej;
  • szkolenie pracowników z ISO;
  • organizację przeglądu zarządzania

lub auditora wewnętrznego, do obowiązków którego należy:

  • przeprowadzenie auditu wewnętrznego systemu zarządzania na zgodność z określoną normą ISO;
  • przedstawienie Najwyższemu Kierownictwu auditowanej organizacji w formie raportu z auditu   wewnętrznego wyników auditu wraz z ewentualnymi niezgodnościami, spostrzeżeniami, potencjałami do doskonalenia;
  • zaproponowanie działań korygujących, dla niezgodności stwierdzonych podczas auditu wewnętrznego.