Tel:730 410 541
E-mail:biuro@centrum-jakosci.pl
 

Oferujemy szkolenia

 • otwarte (dostępne dla wszystkich) organizowane cyklicznie wg bieżącego zapotrzebowania naszych obecnych i potencjalnych Klientów oraz
 • zamknięte (dedykowane) na miejscu u Klienta:

Szkolimy w zakresie:

Wymagania i interpretacja norm

 • Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania
  i wytyczne stosowania”,
 • Wymagania normy PN ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO 3834-1:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO 3834-2:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO 3834-3:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 3: Standardowe wymagania jakości”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO 3834-4:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 4: Podstawowe wymagania jakości”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO 3834-5:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4”,
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Auditor wewnętrzny

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO/IEC 17025:2018,
 • Zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
 • Zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018,
 • Zintegrowanych systemów zarządzania ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018,
 • Zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Pełnomocnik systemu

 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001,
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001,
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania BHP ISO 45001,
 • Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
 • Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018,
 • Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018,
 • Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Podejście procesowe w odniesieniu do systemu zarządzania

 • Podejście procesowe w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015,
 • Podejście procesowe w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015,
 • Podejście procesowe w systemie zarządzania BHP ISO 45001:2018,

Kontekstu organizacji, ryzyk i szans - identyfikacji, oceny, planowania i dokumentowania działań wynikających z ryzyk i szans.

 • Kontekst organizacji, ryzyka i szanse w ISO 9001:2015,
 • Kontekst organizacji, ryzyka i szanse w ISO 14001:2015,
 • Kontekst organizacji, ryzyka i szanse w ISO 45001:2018,
 • Kontekst organizacji, ryzyka i szanse w ISO/IEC 17025:2018,

Aspektów środowiskowych - identyfikacji, oceny, zasad dokumentowania.

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem w Twojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu

szkolenia@centrum-jakosci.pl

Uwaga

Realizujemy również szkolenia niestandardowe, dedykowane wg życzeń i wymagań Klienta w zakresach naszej działalności i w siedzibie Klienta.

Każde szkolenie kończy się wydaniem imiennych zaświadczeń/ certyfikatów uczestnictwa.